Logopedia

Aby zrozumieć, czym jest neurologopedia, należy poznać definicję samej logopedii. Różni specjaliści zakreślają ją w odmiennych wariantach, wydzielając jej obszary zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Najkrócej jednak mówiąc logopedia zajmuje się prawidłową wymową: jej kształtowaniem, usuwaniem wad, a także uczeniem mowy w przypadku jej braku. W jej obszarze znajdują się także psychiczne aspekty wad mowy i ich wpływ na kształotwanie osobowości i relacji społecznych.
Neurologopedia jest obszarem logopedii skoncentrowanym na diagnozowaniu i terapii osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Jej celem jest rehabilitacja osób cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysfazja, anartria, dyzartria, dysologia). Szczególnie ważna w jej zakresie jest praca z chorymi na porażenie mózgowe, autyzm i mutyzm.

Codzienna praca logopedy i neurologopedy to głównie:
-profilaktyka w rozwoju mowy u dzieci
-porady i konsultacje dotyczące noworodków i niemowląt
-wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji oraz działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji
-diagnozowanie nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych
-stymulowanie rozwoju mowy
-profilaktyczne ćwiczenia i zabawy logopedyczne zapobiegające wadom wymowy i głosu
-ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchowego
-ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową
-diagnoza i wielozakresowa terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz niepłynności mówienia z wykorzystaniem komputera i programów multimedialnych

Szybki Kontakt


Gabinet Logopedyczny
tel. 500264487
e-mail: wsna@o2.pl
ul. Niemcewicza 26
Szczecin
IV piętro, gab. nr 11